Get it on Google Play تحميل تطبيق نبأ للآندرويد مجانا اقرأ على الموقع الرسمي

淘宝台湾年底结束运营,今日已关闭平台

Engadget

由英商克雷达投资有限公司透过品牌授权方式,在台湾经营的「淘宝台湾」电商平台,评估后认为要符合台湾的法规要求难度太高,因此在今天突然宣布了将在 12 月 31 日结束营业,并且今天中午 11 点已经关闭了平台上的商品上架、下单功能。

October 15th 2020, 4:12 am
اقرأ على الموقع الرسمي

0 comments
Write a comment
Get it on Google Play تحميل تطبيق نبأ للآندرويد مجانا